Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!

Teknisk fysik, årskurs 1

Mekanik 2 — föreläsningsanteckningar

av Christian von Schultz

Föreläsare: Martin Cederwall

Efter att tidigare anteckningar på nätet varit uppskattade, har jag här gjort om samma sak. De är datorskrivna, men för att jag ska hinna med att anteckna allt har jag i regel gjort figurerna på papper; de saknas därför i denna framställning. Antalet figurer som finns med anges efter varje länk.

Tisdag 2006-03-14 (1 av 4 figurer)
System av partiklar, frihetsgrader, masscentrum, rörelsemängdsmoment.
Onsdag 2006-03-15 (1 av 3 figurer)
Momentekvation, rörelse = translation + rotation, rörelseenergi.
Tisdag 2006-03-21 (0 av 4 figurer)
Stelkroppskinematik i planet, mer om rotation.
Definierar rotationsvektorn.
Onsdag 2006-03-22 (1 av 5 figurer)
Hastighet och acceleration för en punkt på en roterande kropp (relativa formler), några exempel
Tisdag 2006-03-28 (0 av 5 figurer)
Rörelse relativt ett roterande system (Martin Cederwall rör sig i förhållande till Göteborg): inget inertialsystem; Coriolisacceleration, tröghetskrafter.
Onsdag 2006-03-29 (2 av 4 figurer)
Analogi mellan endimensionell translationsrörelse och plan rotation, tröghetsmoment, uppgift 6/69.
Tisdag 2006-04-04 (0 av 8 figurer)
Beräkning av tröghetsmoment, Steiners sats (parallellaxelteoremet), exempel.
Onsdag 2006-04-05 (0 av 4 figurer)
Energi för roterande kroppar, något om bevarade storheter, rotationsradie (radius of gyration)
Tisdag 2006-04-25 (0 av 8 figurer)
Stelkroppskinematik i rummet
Onsdag 2006-04-26 (1 av 6 figurer)
Allmän stelkroppsdynamik: vi resonerar oss fram till tröghetsmatrisen. Deviationsmoment och egenvärdenas relation till vanliga tröghetsmoment. Koordinatsystemens betydelse för matrisens utseende.
Tisdag 2006-05-02 (1 av 8 figurer)
Reguljär precessionsrörelse (gyroskop): spinn, precession, jordens rotation
Onsdag 2006-05-03 (0 av 7 figurer)
Harmoniska svängningar, Hookes lag, dämpad svängning
Tisdag 2006-05-09 (0 av 4 figurer)
Driven oscillation, driven dämpad oscillation.
Onsdag 2006-05-10 (1 av 6 figurer)
Centralrörelse, planetrörelse.
Tisdag 2006-05-16
Mer om planetrörelse.
Onsdag 2006-05-17
Gamla tentauppgifter.

Christian von Schultz <von@student.chalmers.se>

Last modified: Wed May 17 21:25:04 CEST 2006